Collectie Online

De museumcollectie van het Rijksmuseum Boerhaave omvat meer dan 34.000 voorwerpen, 16.000 prenten en 6000 boekprenten. Van deze collectie zijn ten minste de basisgegevens digitaal vastgelegd in de collectiedatabase. Hoewel de documentatie op punten kan worden verbeterd, heeft het museum besloten de totale collectie via het internet toegankelijk te maken. Ook de voorwerpen die niet in het museum te zien zijn, worden op deze manier breed toegankelijk gemaakt.

Aanbod op maat

Vanuit de gedachte dat het brede publiek andere behoeften heeft dan onderzoekers en specialisten, zijn er twee verschillende webapplicaties gemaakt. De applicatie die is gericht op het grote publiek, Beeldcollectie, is zo ingericht dat de bezoeker vanuit thema's, periodes of vakgebieden kan dwalen door de collectie. Het is daarbij de bedoeling dat hij of zij de collectie kan leren kennen zonder dat achtergrondkennis noodzakelijk is. De nadruk ligt op de afbeeldingen en op korte uitleg bij de getoonde voorwerpen. Als een bezoeker meer informatie wil bij een voorwerp dan is het mogelijk om door te klikken naar de onderzoeksversie, Collectie online. In deze versie is meer gedetailleerde informatie beschikbaar. Zo worden er niet alleen beschrijvingen getoond, maar o.a. ook opschriften en literatuurverwijzingen. Bovendien kan in deze versie veel gerichter worden gezocht.

Delen en hergebruik

Met het openstellen van de gehele collectie geeft het museum het publiek en onderzoekers de mogelijkheid om teksten en afbeeldingen uit de collectiedatabase te gebruiken voor eigen doeleinden. Van meer dan 90% van de collectie is er een foto beschikbaar. De afbeeldingen zijn gratis te downloaden in een lage kwaliteit (96 dpi) die naar verwachting voldoende is voor de meeste gebruikers. Als mensen voor publicatie behoefte hebben aan afbeeldingen in een hogere kwaliteit dan kunnen ze deze tegen betaling bij het museum bestellen.

Vraag om hulp bij het verbeteren van de informatie

Omdat het museum voortdurend werkt aan het verbeteren van de documentatie en omdat in een omvangrijke collectie altijd foutjes kunnen sluipen, nodigt het Rijksmuseum Boerhaave het publiek en onderzoekers uit om te helpen. Als u bij een onderdeel van de collectie opmerkingen of suggesties heeft, stuurt u dan een mail naar collectie@rijksmuseumboerhaave.nl. Deze informatie zal door de documentalisten worden gebruikt bij het verbeteren van de objectinformatie.